TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Woda źródłem życia

04.06.2019

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach rozpoczęło realizację zadania pod nazwą „EKOedukacja osób niepełnosprawnych - Woda źródłem życia”, w którym uczestniczą podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Spotkanie wielkanocne u przedszkolaków w Augustowie

12.05.2019

Przedświąteczny okres to czas przygotowań do świąt Wielkiej Nocy. Nasze przedszkolaki dość wcześnie zaczęły przygotowania. Zapoznawały się z obrzędami i zwyczajami Wielkanocnymi, wykonywały kartki świąteczne itp…

Pomóżmy dzieciom gorszych szans

02.05.2019

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach informuje, że w terminie 1.05.2019 – 31.12.2019 realizuje projekt „Pomóżmy dzieciom gorszych szans” dla 40 dzieci z placówki wsparcia dziennego i Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie.

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 2019 r.

26.04.2019

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

Punkt Przedszkolny zaprasza

25.03.2019

Punkt Przedszkolny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie, przy ul. Wojska Polskiego 53 zaprasza dzieci w wieku od 2,5 roku na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020