TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Kolonie - lato 2018

08.03.2018

Dodano aktualne oferty kolonii na rok 2018.
Oferty dostępne są w dziale Wypoczynek w kraju

„Jubileuszowy Koncert Kolęd”

15.01.2018

14 stycznia 2018 roku w Konkatedrze p.w. św. Aleksandra w Suwałkach odbyła się XX jubileuszowa edycja Dobroczynnego Koncertu Kolęd „Dzieci – Dzieciom” organizowanego na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach.

„Przychodzimy do Was… tradycyjnie … z Jasełkami”

15.01.2018

Z drugim dniem świąt Bożego Narodzenia (Św. Szczepana) rozpoczyna się okres „jasełek”, czyli teatralnych scen na temat przyjścia Chrystusa Pana na świat.

„Przyjaciel Dziecka”

11.01.2018

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z najnowszym numerem pisma Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z grudnia 2017 roku, w którym oprócz istotnych spraw dotyczących działania organizacji jest obszerna relacja z Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach z września 2017 roku (strona nr 8)

Lilianna Anna Zielińska
Prezes TPD w Suwałkach

„Bóg się rodzi, Moc truchleje…”

19.12.2017

Słowami kolędy rozpoczęliśmy tegoroczne spotkanie wigilijne augustowskiej społeczności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Licznie gromadząc się przy żłóbku przytoczyliśmy fragment historii ze Starego Testamentu. Dzięki naszym najmłodszym i starszym podopiecznym kolejny raz przeżyliśmy wspólnie czas oczekiwania.

Z dobrą nowiną w „Kalinie”

15.12.2017

W piątek 15 grudnia 2017 roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach wystąpili przed pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach prezentując „Jasełka”. Spektakl był przygotowany w ramach warsztatów teatralnych będących częścią zadania "Polepszajmy jakość życia osób niepełnosprawnych!".