TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcjękolonie 2023

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Wielkanoc …tuż, tuż

23.03.2023

W naszym „ Ognisku” czujemy klimat wiosenno-wielkanocny. Podopieczni placówki wsparcia dziennego na warsztatach artystycznych realizowanych w ramach programu współpracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z PEPCO wykonują piękne ozdoby i dekoracje świąteczne.

Przyszedł czas pożegnania … zimy

22.03.2023

Podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Suwałkach wykonali przepiękną kukłę - Marzannę w czasie wiosennego święta Jarego, aby przywołać wiosnę i budząca się do życia przyrodę.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

02.03.2023

1 marca 2023 roku podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci uczestniczyli w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, które zostały zorganizowane w Suwałkach przez Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.

„W karnawale same bale”

17.02.2023

W „tłusty czwartek” podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci bawili się doskonale się na XI balu karnawałowym w Filipowie.

Sympatyczne spotkanie z „Prologiem”

09.02.2023

W czwartek 9 lutego br. odwiedziła nas kolejna grupa uczniów wraz z nauczycielami Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przysposabiająca do Pracy „Prolog”…

„Świat za 100 lat”

23.01.2023

20 stycznia 2023 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbyła się miła uroczystość wręczenia nagród w ramach etapu wojewódzkiego XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych zorganizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Świat za 100 lat”.